Analize de laborator decontate de casele de asigurari de sanatate (CASMB si CASA OPSNAJ)

Laboratorul nostru primeste bilete de trimitere pentru investigatii paraclinice analize de laborator) decontate emise de medicii aflati in contract doar cu CASMB si CASA OPSNAJ, in limita plafonului lunar contractat.

Conform Ordinul MS/CNAS nr. 868/542/2011 privind modul de completare a biletului de trimitere pentru analizele medicale de laborator utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate:

  • Biletele de trimitere cu date incomplete si/sau completate gresit de catre medicul prescriptor, nu pot fi modificate, semnate si parafate de catre acesta, fiind obligatorie anularea si eliberarea unui nou formular de trimitere.
  • Medicul trimitator este obligat sa completeze toate datele solicitate in formularul unic al biletului.
  • ATENTIE!  Datele de identificare ale pacientului trebuie sa contina: numele, prenumele si adresa completă, conform actului de identitate.
  • Investigatiile recomandate vor fi scrise lizibil, cu majuscule.

Hematologie
Biochimie
Imunologie
Microbiologie
Examinari citologice


 

HEMATOLOGIE
Hemoleucograma completa*1)
VSH*1)
Determinare la gravida a grupului sanguin ABO *1)
Determinarea grup sanguin Rh *1)
Timp Quick si INR (International Normalised Ratio) *1)
APTT
Fibrinogenemie *1)
BIOCHIMIE - serica si urinara
Proteine totale serice *1)
Electroforeza proteinelor serice *1)
Transferina
Feritina serica
Uree serica *1)
Acid uric seric *1)
Creatinina serica *1)
Bilirubina totala *1)
Bilirubina directa *1)
Glicemie *1)
Colesterol seric total *1)
HDL colesterol *1)
LDL colesterol *1)
Trigliceride serice *1)
TGP *1)
TGO *1)
Gama GT
Fosfataza alcalina *1)
Sodiu seric *1)
Potasiu seric *1)
Calciu seric total *1)
Calciu ionic seric *1)
Magneziemie *1)
Sideremie *1)
Fosfor (fosfat seric)
Examen complet de urina (sumar + sediment) *1)
Dozare proteine urinare *1)
Microalbuminuria (albumina urinara) *5)
Dozare glucoza urina *1)
Creatinina urinara *5)
IMUNOLOGIE
TSH *1)
FT4 *1)
Hormonul foliculinostimulant FSH
Hormonul lutheinizant (LH)
Cortizol
Testosteron
Estradiol
Progesteron
Prolactina
Ag HBs (screening) *2)
Anti-HCV *2)
Testare HIV la gravida *1)
ASLO *1)
VDRL *1) sau RPR *1)
Confirmare TPHA *3)
Antigen Helicobacter Pylori *1)
Complement seric C3
Complement seric C4
IgG seric 
IgA seric
IgM seric 
IgE seric 
Proteina C reactiva *1)
Factor rheumatoid
ATPO
PSA
free PSA *4)
MICROBIOLOGIE
Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1)
Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica *1)
Urocultură *1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
Examen fungic urina *1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
Examen coproparazitologic *1)
Depistare hemoragii oculte *1)
Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1)
Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica *1)
Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
EXAMINARI CITOLOGICE
Examen citologic Babeş-Papanicolau 

 

NOTA:

*1) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate si de medicii de familie, numai pentru gravide si contactii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate
*3) Se deconteaza numai in cazul in care VDRL sau RPR este pozitiv, fara recomandarea medicului de familie sau specialist, pe raspunderea medicului de laborator
*4) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie și de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferențial al cancerului de prostată. Se deconteaza numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse intre 4-10 nanograme/ml sau intre 4 – 10 micrograme/litru fara recomandarea medicului de familie sau de specialitate, pe raspunderea medicului de laborator.
*5) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asigurații care au evidențiat pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC) și boala cronică de rinichi, după caz.

 

SUS